Enguany l’Equip d’Agrupament està format per:

Caps d’Agrupament Laia Puig, Carles Morales i Clàudia Pibernat
Tresorera Coral Vidal
Secretàries Júlia Capdevila i Carla Roura
Reponsables Pedagògics Aniol Bosch, Gina Gómez i Carla Prat
Caps de Material Gina Gómez i Eloi Guerrero
Responsable Informàtic Eloi Guerrero
Responsable de Neteja Joan Peracaula
Responsables d’arxiu Gina Gómez i Clàudia Pibernat
Animador de la Fe Eloi Guerrero