OBJECTIU DEL JOC:

Eliminar al jugador de l’equip contrari que desenvolupa el rol de REI.

NORMATIVA:
El joc es juga entre dos equips, formats per sis jugadors cada un. Tots els jugadors de l’equip menys un desenvolupen el rol de SOLDAT. El membre restant desenvolupa el rol de REI. Aquest rols s’escullen abans de començar el joc i no es poden intercanviar durant el seu transcurs.
El joc es juga entre dos equips, formats per sis jugadors cada un.
Tots els jugadors de l’equip menys un desenvolupen el rol de SOLDAT. El membre restant desenvolupa el rol de REI.
Aquest rols s’escullen abans de començar el joc i no es poden intercanviar durant el seu transcurs.
La durada del joc és de 10 minuts a temps corregut com a màxim.
En cas d’esgotar el temps sense haver-se aconseguit l’objectiu per part de cap dels dos equips serà considerat guanyador l’equip amb més nombre de jugadors vius sobre el terreny de joc.

En cas d’empat el guanyador es decidirà pel sistema de Primera Mort, que consisteix en proclamar guanyador aquell equip que aconsegueixi matar primer qualsevol jugador de l’equip rival.

Cap jugador pot sortir del terreny de joc mentre es desenvolupa la partida. En cas de fer-ho serà automàticament eliminat.

Les pilotes només poden ser llançades amb la mà. Llançar la pilota a camp contrari amb el peu serà motiu d’eliminació.
A cada jugador li correspon un sol escut . En cap cas pot portar-ne dos.

SITUACIONS DE JOC:

Posició Inicial:

Els equips se situen en l’extrem oposat a la línia del mig del camp del seu terreny de joc. Darrera seu hi haurà situats els escuts. Les pilotes estaran situades sobre la línia divisòria dels dos terrenys de joc.
Inici Joc:
A la senyal de l’àrbitre principal els dos equips tindran entre 20” i 30” per anar a recollir els seus respectius escuts així com també el màxim nombre de pilotes. Transcorregut aquest temps l’àrbitre principal donarà la senyal d’inici del joc i començarà a córrer el cronòmetre.

Jugador Eliminat:

Quan es doni algun dels motius pel qual un jugador serà eliminat farà sonar el xiulet i tots els jugadors s’hauran de quedat quiets immediatament. En cas que algun jugador continuï jugant després del toc de xiulet aquest també serà eliminat.

Amb els jugadors aturats l’àrbitre identificarà en veu alta el jugador/a que ha estat eliminat i aquest/a haurà d’abandonar el terreny de joc sortint pel punt més proper d’allà on es trobi, enduent-se l’escut i deixant les pilotes en el punt on ha estat tocat.

Els motius pels quals un jugador serà eliminat són els següents:
Quan una pilota llançada per qualsevol jugador rival impacti directament sobre qualsevol part del seu cos, excepte de genolls en avall , i posteriorment toqui a terra.

Quan surti del terreny de joc sense el permís de l’àrbitre.

Quan no respecti de manera conscient les normes del joc, falti al respecte a la figura de l’àrbitre o en qüestioni les decisions.
 
Aclariments a la norma:

S’entén per impacte directe l’impacte d’una pilota que durant el seu trajecte no ha tocat ni a terra ni a la paret exterior.

Quan una pilota toca a més d’un jugador abans de caure a terra, l’àrbitre eliminarà el darrer jugador que la pilota hagi tocat abans de caure a terra.

En el cas que la pilota després de tocar a un jugador toqui la paret exterior o al terra fora dels límits del terreny de joc aquest jugador NO serà eliminat per l’àrbitre.

Quan el jugador eliminat és el REI s’acaba la partida i l’equip que ha aconseguit eliminar-lo és proclamat guanyador.
 
Pilotes fora del Camp:
Els jugadors eliminats faran la funció de recull pilotes. Només podran recollir les pilotes que estiguin en la part exterior del seu corresponent mig camp. Un cop recollides les deixaran en el seu terreny de joc sobre la línia oposada al mig camp. En cap cas està permès passar la pilota directament a un company que estigui jugant.
Si un jugador eliminat es comporta de manera contrària a les normes, l’àrbitre pararà el joc i eliminarà a un jugador de camp del mateix equip que el jugador infractor.
Quan dins del terreny de joc hi quedin 8 o menys pilotes i no hi hagi cap jugador eliminat, l’àrbitre aturarà la partida i el temps. Es recolliran totes les pilotes que hi ha fora del terreny de joc i es reiniciarà la partida des de la POSICIÓ INICIAL.

Equip no Combatiu i Joc de Pilotes:

Es considerarà que un equip no és combatiu quan renunciï de manera evident a intentar eliminar jugadors de l’equip rival un cop estigui en superioritat numèrica tot esperant que s’esgoti el temps. En aquest cas l’àrbitre aturarà el joc i decretarà “JOC DE PILOTES” tot canviant de manera temporal l’objectiu i les normes del JOC. Per re-emprendre el joc d’escuts aturarà el “JOC DE PILOTES” i decretarà “JOC D’ESCUTS” tot recuperant tant l’objectiu com les normes originals.

JOC DE PILOTES

Objectiu:
Evitar tenir totes les pilotes dins el propi terreny de joc.
Normes:
Els jugadors han d’enviar la pilota cap a l’altra banda de camp tant llançant-la amb la mà com colpejant-la amb qualsevol part del cos. En cap cas es pot llançar la pilota a fora de manera deliberada.
Els jugadors eliminats canviaran de mig camp i llançaran les pilotes que siguin fora el camp de joc cap a dins del camp rival.
Durant el joc de pilotes cap jugador pot ser eliminat per un rival.
Quan l’arbitre faci sonar el xiulet tots els jugadors hauran d’aturar-se immediatament. En cas que algun jugador es mogui aquest serà eliminat per part de l’àrbitre. Abans de tornar a reemprendre en joc l’àrbitre haurà de deixar ben clar si un cop toqui el xiulet “ CONTINUA EL JOC DE PILOTES “ o bé es decreta “ JOC D’ESCUTS”.
En el supòsit que un equip acumuli dins del seu terreny de joc TOTES les pilotes en joc

aquest equip serà declarat ELIMINAT i per tant l’altre equip serà declarat GUANYADOR tant del JOC DE PILOTES com del JOC D’ESCUTS.

Si voleu descarregar-vos les normes d’aquest joc típicament Anglesenc amb PDF, feu click AQUÍ.