Era el segle dinou                                        Lam Sol Lam

amb el nom de Joan Serra                           Do Fa Do

es coneix un bandoler                                  Do Fa Mi

per tothom en Lapera                                  Lam Mi Lam

Li agradava la sang                                     Lam Sol Lam

i el xiprer encara recorda                             Do Fa Do

tots aquells que allí han pregat:                     Do Fa Mi

pietat, pietat                                                Lam Mi Lam

No em mateu,                                             Lam Mi Lam

que tinc dos fills i una esposa,                      Do Fa Do

us daré tot mon diner,                                 Do Mi Lam

però no em claveu eixa daga.                      Re Fa Sol

No em mateu,                                             Lam Mi Lam

us demana-ho per ma mare,                        Do Fa Do

reseu l’últim crec en Déu,                            Do Fa Mi

pietat, pietat.                                               Lam Mi Lam

Però en Joan Serra                                     Lam Sol Lam

avui no a tingut més sort,                             Do Fa Do

els soldats l’han pres ben fort                      Do Fa Mi

i ara jeu entre barrots                                  Lam Mi Lam

Però quan clareja la nit                                Lam Sol Lam

i amb la forca preparada,                            Do Fa Do

en Lapera dóna un crit,                               Do Fa Mi

és la última pregària.                                    Lam Mi Lam

Quan jo sigui ben mort,                               Lam Mi Lam

i penjat de l’alta forca,                                 Do Fa Do

i defalleixi mon cor,                                     Do Fa Mi

i m’aneu a posar a la fossa                          Lam Mi Lam

Que algú resi una pregària,                          Lam Mi Lam

davant la verge del Carme                           Do Fa Do

i que dos ciris tinguin flama, …                     Do Mi Lam

ningú ho va fer                                            Lam Mi Lam