AEiG Sant Miquel

Normativa dels locals

NORMATIVA DELS LOCALS:

– S’ha de sol·licitar amb un mínim de DUES SETMANES D’ANTELACIÓ la intenció de venir a dormir al nostre Cau.
Aquesta sol·licitud SEMPRE es farà via formulari web; no s’acceptaran les sol·licituds provinents d’altres mitjans.

– L’Agrupament visitant ha comprometre’s a deixar-ho tot tal i com ho ha trobat.

– El dissabte a l’hora del Cau (de 16 a 18h) s’han de deixar lliures els locals. S’assignarà una zona on poder deixar les coses.

– L’Agrupament visitant, i el/la responsable que s’ha indicat al formulari, es responsabilitzen dels desperfectes que es puguin ocasionar.

– El/la Cap que vagi a fer l’acollida a l’Agrupament visitant, indicarà les estances i/o el material que es pot utilitzar, s’han de seguir les seves indicacions.

– Cal indicar al/la Cap que us vingui a fer l’acollida, si trobeu algun desperfecte o alguna cosa que no funciona el més aviat possible per tal de poder-ho resoldre.

– En compliment de la Llei 10/1991 del Parlament de Catalunya, “no es pot fumar en centres d’educació de qualsevol nivell”. Per tant, està completament PROHIBIT FUMAR dins el nostre Cau.

– Només es pot cuinar abaix al garatge. Agrairiem fer ús de la planxa de ferro per tal de no tacar el terra.

– No es poden tocar els comandaments de la calefacció, de l’alarma, ni de la caldera, qualsevol problema us heu de posar en contacte amb el/la Cap responsable de la vostra estada.

– Al finalitzar l’estada és OBLIGATORI que l’Agrupament visitant S’EMPORTI els residus generats i els llenci al contenidor pertinent.

– L’Agrupament visitant ha de disposar OBLIGATÒRIAMENT de les assegurances corresponents tal i com marca el Decret 267/2016. Així com a complir les ràtios que marca el mateix decret.

– L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes, serà motiu d’exclusió PERMANENT de l’Agrupament visitant als locals de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Miquel.

© 2019 AEiG Sant Miquel