El termini mínim de sol·licitud dels nostres locals, són 15 dies d'antel·lació a la data sol·licitada